Тромави процедури, липса на пари и незнание спират хората да водят дела

Тромави процедури, липса на пари и непознаване на начините, по които може да си защитят правата, са причините, които най-често спират гражданите да заведат дело.

Бизнесът също изтъква на първо място тромавите процедури (43,2%), но следващите фактори, които са отказали предприемачите да се обърнат към съда, са прекалената продължителност на съдебните процеси (32,4%) и недоверието в системата (29,7%). Всеки пети бизнесмен не вярва, че решението ще бъде безпристрастно. Същата позиция застъпват 25 на сто от гражданите.

Това показва проучване за оценката, която гражданите и бизнесът дават за достъпа до правосъдие, което беше представено в рамките на организираното от Министерството на правосъдието обществено обсъждане по темата. То е направено по метода на пряка стандартизирана анкета сред представителна извадка на 1020 граждани и 600 фирми. Резултатите от проучването представи социологът Радостина Ангелова.

То показва ясно, че хората на практика не познават достатъчно работата на съда и възможностите си да защитят правата си чрез него. Близо 75 на сто от анкетираните граждани са заявили, че изобщо не познават работата на съда (32,9%) или са частично запознати (41,5%). По-малко от 5 на сто са казали, че са напълно наясно с дейността на съда.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар