Държавен вестник, брой 59 от 26.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 59 от 26.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 59 от 26.07.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал
ЗАКОН за посевния и посадъчния материал

Президент на Републиката

УКАЗ № 169 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна република Бангладеш
УКАЗ № 170 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република Индия
УКАЗ № 173 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft andassociated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support ofthe F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (MultifunctionalInformation Distribution System JointTactical Radio System (MIDS JTRS) (5) andrelated support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г., и мотивитекъм указа

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 18.07.2019 г. по конституционно дело № 6 от 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 19.07.2019 г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
НАРЕДБА за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати относно реципрочни каталожни услуги

 

Вашият коментар