Държавен вестник, брой 56 от 16.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 56 от 16.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 56 от 16.07.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за управление на отпадъците
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Президент на републиката

УКАЗ № 160 за награждаване на г-жа ИритЛилиан – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 11.07.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за административното обслужване
НАРЕДБА за Административния регистър
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 12.07.2019 г. за допълнение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 9920 от 19.07.2018 г. по административно дело № 1672 от 2017 г.
ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
РЕШЕНИЕ № 2225 от 15.02.2019 г. по административно дело № 1672 от 2017 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 539-НС от 11.07.2019 г. относно обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София

 

Вашият коментар