Държавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 52 от 02.07.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда1
ЗАКОН за защита от шума в околната среда1
ЗАКОН за събранията, митингите и манифестациите5

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 27.06.2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата5
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“6
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“6

Министерство на труда и социалната политика

ДВУГОДИШЕН застъпващ се работен план 2019 – 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 – 2022 г. между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)6

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин16
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магази16

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за финансиране на проекти за започване и раз¬витие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания28
РЕШЕНИЕ № 206 от 13.06.2019 г. на БНБ за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на нау¬ките“51

 

Вашият коментар