Законопроект предлага създаването на нов документ за самоличност

Нов документ за самоличност – картата на лице от български произход, да дава право на пребиваване и на работа в България на хора с чуждо гражданство. Това предлага внесен от ВМРО в Народното събрание проект за промени в Закона за българските лични документи .

„Създаването на карта на лице от български произход цели, от една страна, да се даде правна регламентация на предвидения с проекта специален статут на лицата, принадлежащи към българските исторически общности, които са родени извън територията на Република България, както и на тези, които са родени тук, но са напуснали страната, като част от т. нар. „икономическа емиграция” и понастоящем са чужди граждани, но които поради законодателна забрана на своята държава не могат да притежават двойно гражданство и съответно да имат българско такова.

По силата на своя по-особен статут тези лица следва да могат да получат редица улеснения, свързани с влизането си, престоя, социалния си статус, участието на пазара на труда и обучението си в България, което би се постигнало с въвеждането на такава нормативна възможност“, се завява в мотивите към проекта.

Той си поставя за цел и да реши проблемите, свързани с демографската криза, недостига на работна ръка и липсата на подходящи ниско и високо квалифицирани кадри.

Проектът предвижда, че картата на лице от български произход ще се може да бъде издадена на хора без българско гражданство. Техният български  произход трябва да бъде установен по процедурата в Държавната агенция за българите в чужбина.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар