Глоби до 20 000 лв. за действителни собственици, които крият информация от фирмите си

Ако декларираното не съответства на данните в регистрите, ще се уведомява прокуратурата, предвиждат поредните изменения

До 20 000 лв. глоба, при това налагана всеки месец при упорство, заплашва действителните собственици на фирми, които не предоставят на собствените си дружества подходяща, точна и актуална информация за себе си и подробни данни за притежаваните от тях права.

Това е една от промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), които предлага министърът на финансите Владислав Горанов.

Публикуваният за обществено обсъждане законопроект идва по-малко от седмица след като на 31 май 2019 г. приключи кампанията за обявяване на действителните собственици на фирмите и след две изменения на ЗМИП само за месец.

Повод за поредните промени в закона е приетата на 30 май 2018 г. Директива 2018/843 за изменение на Директива 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тя трябва да стане част от законодателството на всяка държава в ЕС до 10 януари 2020 г. А Горанов заявява, че ако българското законодателство не отговаря на изискванията на новата директива, това „ще се отрази негативно на процеса по присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз“.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар