Държавен вестник, брой 48 от 18.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 48 от 18.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 48 от 18.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г.
РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 14.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
НАРЕДБА № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции

 

Вашият коментар