Съдът на ЕС с нови правила за обжалване на актове на Общия съд по дела, преминали двоен контрол

Ще се допускат само жалби, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза

Съдът на Европейския съюз (СЕС) повече няма да разглежда всички жалби срещу решения на Обшия съд, които вече са преминали двоен контрол, а ще допуска само тези, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза. Това предвиждат новите правила, за които съобщиха днес от съда.

Съдът на ЕС и Общият съд са провели съвместно обсъждане и са анализирали необходимостта от промени в реда за разглеждане на жалби срещу актове на Общия съд. „Извършеният анализ показва, че често се обжалват актове на Общия съд по дела, които вече са преминали двоен контрол – първо от независим орган за административно обжалване, а след това от Общия съд, и че Съдът отхвърля много от тези жалби поради явна недопустимост или явна неоснователност“, обясниха от СЕС, като подчертават, че целта на реформата е самият СЕС да може да се съсредоточи върху делата, които изискват цялото му внимание и затова за разглеждане ще бъдат допускани само жалбите, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза.

Затова от 1 май 2019 г. се изменят Протоколът относно статута на Съда на Европейския съюз и Процедурният правилник на съда.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар