Промени в правилата за деклариране на действителните собственици на фирмите вече са в Държавен вестник

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) беше изменен чрез Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Нови правила за това кога фирмите трябва да декларират действителните си собственици днес бяха обнародвани в Държавен вестник и ще влязат в сила след три дни. Измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са направени с преходните и заключителните разпоредби на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Чрез ПРЗ на закона за оръжията всъщност се променят само две разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Първата е чл. 63, ал. 5. С нея на практика се разширяват хипотезите, при които фирмите няма да обявяват действителните си собственици. Досега законът освобождаваше от това задължение тези дружества, по чиято партида в Търговския регистър са вписани физическите лица, които ги притежават. Сега с измененията се предвижда, че ако една фирма е собственост на едно или повече дружества, няма да се налага тя да подава декларация, ако физическите лица, които са нейни действителни собственици, са вписани по партидата на юридическите лица, които я притежават. Ако обаче едно от дружествата, което притежава фирмата, е чуждестранно, обявяването на действителните собственици е задължително.

Другата промяна е свързана с т. нар. вътрешни правила срещу прането на пари, които множество задължени лица, трябваше да изпращат на ДАНС. И всъщност много от тях вече го направиха. Сега това задължение за изпращане на правилата отпада. Изискването е те да бъдат съобразени със ЗМИП. Като срокът за това е 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив