Могат ли данни на европейци да бъдат изпращани в САЩ?

Европейският съд ще решава дали лични данни на европейски граждани могат да бъдат прехвърляни в САЩ. Върховният съд на Ирландия отхвърли молбата на „Фейсбук“ по дело, заведено срещу социалната платформа, да не се изпраща за решаване от институцията на ЕС. Според националния съдия на Ирландия, има основания да се смята, че американското право не защитава личните данни на гражданите на ЕС съгласно общностните правила, а наличието на съответствие е изискване, за разрешаване трансфера на данни. Споразумението Privacy Shield, което определя правилата за защита на личните данни в САЩ  покрива над 3850 дружества. Повече подробности четете тук.

Вашият коментар