Имотният регистър вече ще известява с имейл

След извършено обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за предоставяне на нова услуга: автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочен имейл адрес, съобщиха от Агенция по вписванията.
Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения.

Подробна информация за условията за абониране за услугата ще бъде публикувана допълнително на страницата на Агенция по вписванията. Извършени са дейности и по оптимизиране на функционалности, свързани с въвеждане на данни от вътрешните потребители, с цел постигане на максимална точност и пълнота при въвеждане на информацията. Извършена е актуализация на системни компоненти и операционни системни компоненти и операционни системи, свързани с инфраструктурата на администрираните от Агенция по вписванията регистри.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар