Държавен вестник, брой 40 от 17.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 40 от 17.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 40 от 17.05.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през май 2019 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 107 за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Пещера, област Пазарджик – Свети Константин
УКАЗ № 109 за освобождаване на Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия
УКАЗ № 110 за назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в Осло
УКАЗ № 111 за освобождаване на Румен Любенов Пирончев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан
УКАЗ № 112 за назначаване на Александър Борисов Парашкевов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад
УКАЗ № 113 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Лесото със седалище вгр. Претория, Република Южна Африка

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 13.05.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 14.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
РЕШЕНИЕ № 249 от 02.05.2019 г. за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)

Министерство на външните работи

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската интеграция и подобряване на връзките с НАТО между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина

Министерство на околната среда и водите

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 19.04.2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за потвърждаването им

Българска народна банка

НАРЕДБА № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
НАРЕДБА № 10 от 26.11.2003 г. за вътрешния контрол в банките
НАРЕДБА № 20 от 24.04.2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
НАРЕДБА № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
НАРЕДБА № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
НАРЕДБА № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 319-НС от 15.05.2019 г. относно обявяване на Мария Щерева Белова за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски

 

Вашият коментар