Полезно в ДВ (бр. 30 от 9.04.2019 г.)

В днешния 30-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Решение № 82-EП на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. е предвидено, че предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (15 април 2019 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването. Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив