fbpx

Държавен вестник, брой 33 от 19.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 33 от 19.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 33 от 19.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
ОБРЪЩЕНИЕ на 44-то Народно събрание към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учреди¬телното събрание и приемането на Търновската конституция

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 15.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 16.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 17.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за организиране и провеждане на апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България от 5 до 7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СПОРАЗУМЕНИЕ за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 03.04.2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
НАРЕДБА № 8121З-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg