Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 32 от 16.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
РЕШЕНИЕ за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 09.04.2019 г. по конституционно дело № 15 от 2018 г.
ЗАКОН за местните данъци и такси10
ЗАКОН за митниците10

Министерство на образованието и науката

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 119-ЕП от 10.04.2019 г. относно техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 26-ЕП от 31.03.2019 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив