Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 32 от 16.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
РЕШЕНИЕ за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 09.04.2019 г. по конституционно дело № 15 от 2018 г.
ЗАКОН за местните данъци и такси10
ЗАКОН за митниците10

Министерство на образованието и науката

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 119-ЕП от 10.04.2019 г. относно техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 26-ЕП от 31.03.2019 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Вашият коментар