Държавен вестник, брой 30 от 09.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 30 от 09.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 30 от 09.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 71 за освобождаване на Петър Захариев Вълов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова
УКАЗ № 72 за назначаване на Евгени Стефанов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев
УКАЗ № 73 за освобождаване на Боряна Иванова Симеонова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко
УКАЗ № 74 за назначаване на Юрий Борисов Щерк за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в Рабат

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 05.04.2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 3 от 28.03.2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената
НАРЕДБА № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити
НАРЕДБА № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 5 от 26.04.2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели
НАРЕДБА № 8 от 20.03.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
НАРЕДБА № 12 от 1.06.2007 г. за процедурите посертификация и/или одобрениена произвеждания и търгуванпосадъчен материал от групитеземеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове
НАРЕДБА № 19 от 5.05.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 95 от 4.08.2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал
НАРЕДБА № 96 от 8.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 98 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 100 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 87-НС от 07.04.2019 г. относно обявяване на Ралица ТрилковаДобрева за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, в 44-то Народно събрание

Поправки

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването

 

Вашият коментар