Агенцията по вписванията търси фирма за поддръжка на информационните си системи

агенция по вписванията

Агенцията по вписванията търси фирма за поддръжка на системите си. Очаква се тези дни да бъде открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на компания, която да извършва системно, комуникационно и програмно осигуряване на системите за управление на базата данни на агенцията. Прогнозната стойност на поръчката за една година е до 429 500 лв. без ДДС. Предвижда се договорът да се сключи за две години.

Поводът да бъде открита процедура по ЗОП е изтичащият на 3 май договор с „Лирекс БГ“. Той е сключен през 2018 г. за срок от една година и на стойност 98 640 лева без ДДС.

Предмет на новата обществена поръчка ще е: „Абонаментна поддръжка на системно, комуникационно и СУБД (система за управление на база данни) програмно осигуряване с наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура (ИКИ) на Агенцията по вписванията“. Както преди, така и сега обществената поръчка ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 6 от ЗОП или чрез директно възлагане в област отбрана и сигурност, съобщават от АВ.

Според техническата спецификация, изпълнителят „трябва да извърши висококвалифицирани дейности за постигане на ниски нива на информационни рискове, да ги поддържа регулярно, а освен това трябва да бъде гарантирана поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и съхранявана информация в информационно–комуникационната инфраструктура на Агенцията“.

Според предмета на договора, всички участници в процедурата трябва да притежават актуално удостоверение за сигурност, издадено от Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Повече подробности по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив