Агенцията по вписванията събира бизнес, експерти и администрация в консултативен съвет

Агенцията по вписванията ще създаде специален консултативен съвет, в който ще влязат адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и представители на много държавни институции и бизнес организации .

Този орган ще има за цел да изгради механизъм за по-ефективно сътрудничество, структуриран диалог и комуникация с всички заинтересовани страни, да консултира и подпомага агенцията за повишаване на качеството на предоставяните услуги, обясниха от Агенцията. Като примерни теми, които ще обсъжда консултативният съвет, посочиха намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса; разширяването на видовете услуги и подобряването на ефективността и организацията при предоставянето им; актуализирането на таксите; подобряването на сигурността.

Поканени за членове на съвета са министерствата на правосъдието, икономиката, финансите, вътрешните работи и транспорта, както и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Държавната агенция „Електронно управление“, ДАНС, НАП, НСИ, Комисията за защита на личните данни, Висшият съдебен съвет. Поканени са и  Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Българската асоциация на съдиите по вписванията, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Камарата на професионалните оценители, сдружението „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност“.

По-голямата част от поканените организации вече са излъчили свои представители, които да участват в работните срещи на съвета, а очакванията на ръководството на Агенцията са той да заработи в средата на май.

Повече информация по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив