Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават по електронен път

Всички сайтове на съдилища ще бъдат унифицирани, за да могат страните и адвокатите по-лесно да търсят и намират информация в тях, това е заложено в проект, разработван по Оперативна програма „Добро управление“, по който ВСС е бенефициент.

Проектът има две основни дейности – първата е „Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на интернет страници на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и неговото надграждане“, а втората – „Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“. И двете дейности са насочени към подпомагане на гражданите, на техните процесуални представители и до известна степен на съдебната власт.

По отношение на първата дейност – всички съдилища имат интернет сайтове. Общият им брой е 182, от които два са на върховните съдилища, другите 180 – на останалите съдилища. Някои от сайтовете са еднотипни, но като цяло има разнообразие на дизайна. Всички сайтове имат сходни функционалности, но се достига до тях по различен начин – различни раздели, различни менюта, на различно място. Дори в адресите на сайтовете има разнообразие – различни домейни, различно изписване на съда. Това затруднява гражданите и особено много адвокатите, които търсят информация в интернет страниците на различни съдилища.

В резултат от изпълнението на проекта това ще се промени – сайтовете ще бъдат унифицирани като визия и функционалност. Ще се запази възможността за публикуването на специфична за конкретния съд информация, но това ще става по начин, който не променя унификацията. Това със сигурност ще облекчи гражданите и юристите, които работят професионално със съдилищата, но ще облекчи и съдебната система, предвид по-лесната поддръжка и създаване на навици за работа с тези сайтове, които ще са еднотипни.

Същевременно тази първа дейност на проекта включва и миграцията на интернет страниците на съдилищата в Единния портал, което ще доведе до централизация на информацията от всичките 180 сайта в портала. Това ще даде възможност до тази информация да се стига  от една точка, което безспорно би било  огромно улеснение за всички нейни ползватели.
Повече подробности по темата можете да  прочете в интервюто на ръководителя на проекта  в Lex.bg.

Вашият коментар