Полезно в ДВ (бр. 21 от 12.03.2019 г.)

В днешния 21-ви брой на „Държавен вестник“ са обнародвани измененията и допълненията в Изборния кодекс, след като Народното събрание преодоля ветото на президента.

Окончателните промени са: прагът за преференциалния вот бе увеличен; номерата пред партиите и коалициите в интегралната бюлетина остават, но те ще се различават от тези на преференциите и за конкретен кандидат ще гласуваме с трицифрено число; на евроизборите през май трябва да се осигурят 3000 машини, а за местния вот на есен – 6000; без видеонаблюдение и без огласяване на социологически данни в деня за размисъл и този на вота.

Обнародвана е нова Наредба № 2 от 28 февруари 2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт. Тя регламентира съвсем нова материя, която досега не е била предмет на нормативна регламентация.

Право на месечна парична помощ имат: ненавършилите пълнолетие деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право за получаване на пожизнени месечни премии е прекратено поради смърт; деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право за получаване на пожизнени месечни премии е прекратено поради смърт, които са студенти в редовна форма на обучение във висше училище до навършване на 25-годишна възраст.

Вашият коментар