Няма да се дава българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции

Да отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу инвестиции, впоследствие да станат и български граждани при значително облекчени условия. Това предлага Министерството на правосъдието, което публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за българското гражданство.

Остава обаче възможността да станат български граждани тези, които са вложили в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Както и за постоянно пребиваващите от повече от година, които са поддържали инвестицията си над прага за издаване на сертификат за инвестиция клас А.

Според авторите на промените наличието на законова възможност за получилите постоянно пребиваване в България поради направени краткотрайни инвестиции (на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците), да кандидатстват при облекчени условия и ред за придобиване на гражданство, на практика не ги мотивира да кандидатстват за придобиване на такова поради извършени значими инвестиции.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар