Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 22 от 15.03.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 43 за награждаване на Владимир Пантелеев Зарев с орден „Стара планина“ първа степен

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“
НАРЕДБА № 7 от 05.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“
НАРЕДБА № 9 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“
НАРЕДБА № 90 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“

 

Вашият коментар