Полезно в ДВ (бр. 16 от 22.02.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наказателния кодекс, с които се криминализират всички форми на домашно насилие и се увеличават наказанията. Допълват се квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето.

Съгласно новите текстове наказание „лишаване от свобода“ до 20 години или доживотен затвор без право на замяна чакат всеки, извършил убийство в условията на домашно насилие. За упражняване на принуда, която е съпроводена с домашно насилие, човек може да прекара в затвора от 3 до 10 години. Една година зад решетките може да прекара всеки, който следи бившата или настоящата си половинка, както и да получи наказание „пробация“. Със затвор от 1 до 6 години пък ще се наказват насилствените бракове.

С промените се предвиждат и по-високи глоби за онези родители, които след развод отказват на другия родител да вижда детето, въпреки че за това има съдебно решение.

Обнародван е нов Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, който синхронизира подзаконовата нормативна уредба с измененията в Закона за съдебната власт и Закона за защита на класифицираната информация. Уреждат се основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на ВСС, както и структурата, функциите и организацията на работа на администрацията.

Вашият коментар