Новата наредба за юридическата правоспособност вече е факт, влиза в сила от следващата година

Стажът за придобиване на юридическа правоспособност – 2 месеца общ и 4 месеца професионален, изпитът – първо тест, а после казус. Всичко това ще се случи от 2020 г., когато влиза в сила новата Наредба за придобиване на юридическа правоспособност на министъра на правосъдието, която днес бе обнародвана в „Държавен вестник“.

Новата наредба предвижда юристите, които желаят да придобият правоспособност, първо да карат т. нар. основен стаж.  Той се провежда в окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на стажант-юриста. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, той може да бъде разпределен и в друг район, като за целта трябва да подаде мотивирано писмено заявление, към което представя и доказателства.

Целта на основния стаж е за два месеца юристът най-общо да се запознае с функциите, задълженията и с организацията на дейността на различните органи на съдебната власт. Наредбата предвижда стажант-юристът първо да изкара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. После отива за една седмица в окръжна прокуратура, за една – в окръжен следствен отдел и накрая за една седмица в районна прокуратура.

При постъпването му се издава стажантска книжка и се съставя индивидуален календарен план за провеждането на стажа. На финала тя се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

След това започва професионалният стаж, който продължава четири месеца. Неговата цел е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избрана от тях област на правото. Наредбата предвижда, че той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

Изискването е стажантът да има наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или професия. Ако не е успял сам да си намери наставник, такъв ще му определи председателят на окръжния съд, където е карал общия стаж.

По време на професионалния стаж юристите задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи.

Повече подробности по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив