Нотариусите предлагат да се възстанови възможността за тайно завещание със свидетели

Друга идея на Камарата е да се уведомяват законните наследници при обявяването на завещание

Да се възстанови съществувалата преди 1944 г. възможност за съставяне на т. нар. тайно завещание. Това е едно от предложенията на Нотариалната камара, за да спрат измамите с фалшиви саморъчни завещания. То беше огласено от шефа на Дисциплинарната ѝ комисия Димитър Танев пред Нова телевизия.

Тайното завещание, за разлика от саморъчното, може да е написано на компютър или пишеща машина, но пък се подписва от свидетели. В миналото са се изисквали четирима, но според Танев сега може да се предвиди да са двама. Така съставеният документ се подписва от завещателя и от двамата свидетели и тримата отиват при нотариуса, който също прави надпис върху завещанието и тогава то се запечатва и се оставя на съхранение при него.

Друго предложение на нотариусите, за което Танев каза, че е обсъждано с Министерството на правосъдието, е в закона да се предвиди изискване винаги при обявяване на завещание да се уведомяват законните наследници. „Преди да се отвори то, нотариусът трябва да провери кои са законните наследници и завещанието да се обяви в тяхно присъствие. Така е в много страни от ЕС, каза той.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар