Изслушването на кандидатите за европейски прокурор ще е на 18 февруари, ще се излъчва онлайн

На 18 февруари ще се проведе публичното изслушване на кандидатите за европейски прокурор, което ще бъде излъчвано онлайн. Събеседването ще е в сградата на Висшия съдебен съвет и ще започне в 10 часа.

Допуснатите кандидати до втория етап от подбора са осем. Това са:

  1. Божидар Джамбазов – прокурор във Върховната касационна прокуратура
  2. Сава Петров – прокурор във Върховната касационна прокуратура
  3. Бойко Атанасов – следовател следствения отдел на Софийската градска прокуратура
  4. Дария Христова – следовател в следствения отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив
  5. Десислава Пиронева – прокурор в Софийската градска прокуратура
  6. Елка Ваклинова – прокурор в Софийската градска прокуратура
  7. Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийската градска прокуратура
  8. Теодора Георгиева – съдия в Административен съд София-град.

При изслушването кандидатите трябва да представят опита си в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и да отговарят на въпроси, поставени от членовете на комисията. Ще бъде извършена и преценка на степента на владеене на английски език.

Според Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, всяка държава трябва да представи трима кандидати за позицията на европейски прокурор.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар