И Апелативен съд – София отхвърли иска на Министерството на културата за неустойка по ремонта на Ларгото

И Апелативен съд - София отхвърли иска на Министерството на културата за неустойка по ремонта на ЛарготоВъззивните съдии смятат, че претенциите на културното ведомство са неоснователни, тъй като след извършения ремонт е приело обекта без никакви забележки

Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Галина Иванова и членове Васил Христакиев и Светла Станимирова потвърди решението на Софийски градски съд (СГС), с което не е уважена претенцията на Министерството на културата за изплащане на неустойка от изпълнителя на ремонта на Ларгото заради забавена работа.

От решението на апелативните съдии от 7 февруари 2019 година става ясно, че комисията по приемането на строежа, която през януари 2016 година е приела Ларгото без никакви забележки дори е записала в документите си следното: „Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169,ал.1 и 3 от ЗУТ, условията на договорите за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. НЯМА недостатъци; НЕ Е НЕОБХОДИМО определяне на срок за отстраняване на недостатъци.“

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар