Държавен вестник, брой 13 от 12.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 13 от 12.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 13 от 12.02.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за животновъдството
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 07.02.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 07.02.2019 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 28.03.2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
РЕШЕНИЕ № 58 от 08.02.2019 г. за признаване на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри
НАРЕДБА № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния съд – Сливен, и Административния съд – Сливен, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Сливен, и Административния съд – Сливен, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Стара Загора, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Стара Загора, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Търговище, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни пре¬водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2019 г.

 

Вашият коментар