Новости в АПИС ПРАВО през декември 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 • ЗАКОН за личната помощ
 • ЗАКОН за хората с увреждания

Изменени закони:

 • КОДЕКС за застраховането
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за Българската академия на науките
 • ЗАКОН за Българската народна банка
 • ЗАКОН за вероизповеданията
 • ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за държавния служител
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за здравното осигуряване
 • ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАКОН за кредитните институции
 • ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • ЗАКОН за лечебните заведения
 • ЗАКОН за медицинските изделия
 • ЗАКОН за обществените поръчки
 • ЗАКОН за пътищата
 • ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Отменени закони:

 • ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив