Декларацията, с която бизнесът трябва да обяви действителните си собственици, вече е в Държавен вестник

. Кампанията започва от 1 февруари, а фирмите имат четири месеца, иначе ги заплашват глоби

Дълго очакваните декларации, с които целят бизнес трябва да обяви кои са действителните му собственици, вече са публикувани в новия бр. 3 на Държавен вестник. Те са приложение №3 към новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който беше обнародван днес.

Така бизнесът ще има двадесетина дни да се запознае с декларацията, преди на 1 февруари да започне кампанията по обявяването на действителните собственици на фирмите. Тя трябва да приключи за четири месеца, т.е. до края на май.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – законът предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4).

В обнародвания днес Правилник за прилагането на ЗИМП (чл. 38) се посочва, че декларацията се подава от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“.

Декларацията трябва да е с нотариална заверка на подписа, а съдържанието ѝ е определено в приложение №3 към правилника.

Повече информация по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив