fbpx

Полезно в ДВ (бр. 2 от 04.01.2019 г.)

В брой 2 на “Държавен вестник” за 2019 година е изменен и допълнен Устройственият правилник на Аген­ция „Митници”.

Агенция „Митници“ се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции. В структурата на Централно митническо управление се създават две главни дирекции – Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“.

Териториалните звена се преструктурират с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на Агенцията.

С този брой е изменена и допълнена и На­редба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Промените в наредбата предвиждат съкращаване на процеса на определяне и събиране на извънредни вноски от банките от 45 на 7 дни, което ще позволи синхронизация с определените в Закона за гарантиране на влоговете в банките срокове (7 работни дни) за изплащане на влоговете в банка при наличие на законовите предпоставки за това.

Корекция на общата сума на дължимите от банките годишни премийни вноски или на такива в намален размер и на извънредните премийни вноски няма да е възможна.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg