Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за ноември 2018 г.

В папка „АПИС Регистър“:

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

  • обществени поръчки – 978 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2772 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

  • Решения и определения – 1366 бр.

Вашият коментар