Народните представители одобриха засилването на ефективното отнемане на незаконно имущество и инкриминирането на производството на акцизни стоки без бандерол

Народното събрание прие на първо четене два важни законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК).

Първият, който се отнася до засилването на ефективното отнемане на незаконно придобито имущество и противодействие на противозаконното отнемане на моторни превозни средства (МПС) бе приет с със 116 гласа „за“ и 1 „против“. Според мотивите на вносителите, с приемането на законопроекта ще прецизира уредбата относно превенцията срещу противозаконно отнемане на МПС. В чл. 195, ал. 1 на НК се създава т. 12 за квалифициран състав на кражба, когато деецът с обективните си действия е демонстрирал намерение противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с него като със своя вещ. Предлага се още приготовлението към кражба на МПС да се наказва като самостоятелно престъпление. С промените се предвижда още пряката и непряка облага, придобити чрез престъплението, да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. А в случаите когато тя липсва или е отчуждена, да се присъжда нейната равностойност. По силата на въпросния законопроект обаче се предвиждат и промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които станаха обект на доста критики. Става дума за предложенията, с които се допуска възможност, при определени обстоятелства, за уведомяването на лице от страна на задържания да се отложи за срок до 48 часа.

От правителството обясниха, че хипотезите, при които може да се постанови отлагане на уведомяването и които са залегнали в проекта, са: наличие на неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице;  или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано.

Вторият, приет от парламента на първо четене законопроект за изменение в НК, касае инкриминирането на производството на акцизни стоки без бандерол. Той бе внесен от председателя на ПГ ГЕРБ Цветан Цветанов, председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов и депутатите от Обединени патриоти Емил Димитров-Ревизоро и Христиан Митев по предложенията на главния прокурор Сотир Цацаров, по повод последните случаи на разкрити нелегални фабрики за производство на цигари. Законопроектът бе одобрен от народните представители със 117 „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.

Вносителите предлагат създаването на нова алинея към настоящия чл. 234 от НК, която да гласи: „Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без да притежава лиценз, удостоверение или регистрация, когато това се изисква с нормативен акт, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, както и с лишаване от права по чл. 37, ал, l, т. 7“.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар