ДАНС вече работи по нови правила при сезиране за корупция

След обнародването на Наредба  № І-5 от 26.09.2018 г. в „Държавен вестник“, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) вече работи по нови правила. Предложения и сигнали, за които се установи, че не произлизат от лицето, посочено като техен автор, вече се приемат за анонимни. Анонимните предложения и сигнали не се разглеждат, освен в случаите по изрично разпореждане на председателя на ДАНС или ако съдържат сведения за престъпления, свързани с националната сигурност на Република България. За анонимни се приемат сигнали, които не са подписани (с изключение на получените по електронната поща).

Подателите на сигнали вече ще могат да се обръщат към ДАНС в писмена и в устна форма. Предложенията и сигналите могат да бъдат подавани лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по факс, по електронна поща или чрез куриер. Когато предложенията и сигналите засягат въпроси от особена важност, пряко свързани с дейността на ДАНС по защита на националната сигурност на Република България, те могат да бъдат подавани и устно – по Националната телефонна линия на ДАНС за получаване на сигнали и предложения. По своя преценка председателят и заместник-председателите на Агенцията могат лично да приемат и изслушват податели на предложения и сигнали.

С измененията освен това се регламентира кои сигнали се препращат на компетентните органи. Създаден е особен ред за работа по предложения и сигнали, постъпили от висши държавни органи, от парламентарни комисии и народни представители, от представители или органи на други държави или служби, или по такива, съдържащи сведения от първостепенно значение за националната сигурност на Република България.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар