fbpx

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 90 от 30.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за държавната собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 24.10.2018 г. за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 25.10.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за подготовка и ос¬видетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW)
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. , както е изменена на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 юни 2015 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г.
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. , както е изменена
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW)
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за тонажно измерване на корабите – 1969 г. на Асамблеята на Международната морска организация на 4 декември 2013 г. В сила за Република България от 28.02.2017 г. )
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за тонажно измерване на корабите – 1969 г.

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 20 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 418 от 11.10.2018 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения

Поправки

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2018 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg