Държавен вестник, брой 86 от 18.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 86 от 18.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 86 от 18.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за държавния дълг
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им
НАРЕДБА № 102 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им
НАРЕДБА № 24 от 14.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на африканската чума по конете и за условията и реда за прилагането им
НАРЕДБА № 4 от 15.02.2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
НАРЕДБА № 21 от 23.11.2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

 

Вашият коментар