Държавен вестник, брой 81 от 02.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 81 от 02.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 81 от 02.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 26.09.2018 г. за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларации- те и за установяване конфликт на интереси
НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларации-
те и за установяване конфликт на интереси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 26.09.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 15 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 1.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по културата
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 16 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“
НАРЕДБА № 53 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Нaредба№ 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

 

Вашият коментар