ВАС със становища за противоконституционност на текстове от три закона

Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) прие становища за противоконституционност на разпоредби от три закона – за банковата несъстоятелност, за съдебната власт и за частната охранителна дейност. Те ще бъдат изпратени до Конституционния съд (КС), който покани ВАС да вземе позиция по три дела, образувани по искания на други институции.

В заседанието на Пленума са участвали 81 от върховните съдии. Общо 79 от тях са приели, че противоречи на Конституцията текстът от Закона за съдебната власт (чл. 225, ал. 3), който предвижда, че еднократните обезщетения при напускане на магистрати с над 10-годишен стаж, не се изплащат веднага на тези от тях, срещу които има дела или дисциплинарки, а се „замразява“ до приключването им. Тя беше атакувана в КС от трима съдии от Върховния касационен съд – Веска Райчева, Светла Бояджиева и Ерик Василев. Според тях тя противоречи на основни принципи на Конституцията – че България е правова държава и че всеки има право на труд и възнаграждение, както и на определено обезщетение. Тримата върховни съдии твърдят, че за магистратите с висящи дела няма гаранции, че производствата срещу тях ще приключат в разумен срок и не е ясно колко време ще търпят вредите от неизплатено обезщетение.

От ВАС не съобщиха какви са мотивите на върховните съдии.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар