Полезно в ДВ (бр. 79 от 25.09.2018 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, чрез която ще се работи по немски модел с всички съвременни изисквания за пътна безопасност.

Тя въвежда нови изисквания за по-голяма осветеност на пътни възли и кръстовища, които стават задължителен елемент от изграждането на нови и рехабилитиране на вече съществуващи отсечки. Предвидени са и повече изисквания към системите за отводняване на пътното платно, за да се предотврати събирането на вода и опасността от „аквапланинг“.

Зоната за безопасност пък вече ще зависи от класа на пътя, като при автомагистралите тя ще е 16 метра, а при първокласните пътища – 12 метра. Сред мерките е и удължаване на гаранционните срокове за ремонти и изграждане на пътищата.

Вашият коментар