Държавен вестник, брой 79 от 25.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 79 от 25.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 79 от 25.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за обявяване на гр. Добрич и на гр. Тутракан за „Град на Българската бойна слава“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Автомагистрала „Хемус“, участък от км 78 + 500 до км 87 + 800
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 19.09.2018 г. за допълнение на Постановление № 130 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 05.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 20.09.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
НАРЕДБА № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им
НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 10 от 07.09.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

 

Вашият коментар