Държавен вестник, брой 73 от 04.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 73 от 04.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 73 от 04.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 208 за награждаване на г-н Роланд Хаузер – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 212 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас, на 14 октомври 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 31.08.2018 г. за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
РЕШЕНИЕ № 620 от 31.08.2018 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2017 г.

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 356 от 23.08.2018 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив