Полезно в ДВ (бр. 66 от 10.08.2018 г.)

С брой 66 на “Държавен вестник” е изменен и допълнен Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по горите. С направените промени се увеличава общата численост на персонала в агенцията, променя се наименованието, структурата и числеността на някои дирекции, създава се и нова дирекция – „Инвентаризация и плани­ране“.

В този брой е изменена и Наредбата за общите изисква­ния към информационните системи, регистри­те и електронните административни услуги.

С измененията се цели да се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. Това ще се осъществи чрез удължаването на срока на използването на квалифицирания електронен подпис като средство за електронна идентификация до влизането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация.

 

 

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив