Държавен вестник, брой 71 от 28.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 71 от 28.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 71 от 28.08.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 206 за награждаване на г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед – извънреден и пълномощен посланик на Република Судан в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 207 за награждаване на ЛйеркаАлайбег – извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 592 от 21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
РЕШЕНИЕ № 593 на МС от 20.07.2016 Г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
РЕШЕНИЕ № 593 от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Поморие-изток“, община Поморие, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 594 от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Балчик – Централен“, община Балчик, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 595 от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Созопол – Харманите“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 596 от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Бургас – централен“, община Бургас, област Бургас

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 5 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“

Поправка

ИНСТРУКЦИЯ № І-4 от 08.08.2018 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Вашият коментар