Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 65 от 07.08.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Административнопроцесуален кодекс
Закон за особените залози
Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 12 от 27.07.2018 г. по конституционно дело № 1 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 13 от 27.07.2018 г. по конституционно дело № 3 от 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 02.08.2018 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
РЕШЕНИЕ № 531 от 30.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 532 от 30.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Созопол – централен“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 533 от 31.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 534 от 31.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централно военно окръжие

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-862 от 24.07.2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

 

Вашият коментар