Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 65 от 07.08.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Административнопроцесуален кодекс
Закон за особените залози
Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 12 от 27.07.2018 г. по конституционно дело № 1 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 13 от 27.07.2018 г. по конституционно дело № 3 от 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 02.08.2018 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
РЕШЕНИЕ № 531 от 30.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 532 от 30.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Созопол – централен“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 533 от 31.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 534 от 31.07.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централно военно окръжие

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-862 от 24.07.2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив