Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Осъзнавате, че гражданската активност е важна и ви интересува можете ли да се включите в държавния живот чрез участие в законопроект, например, как става това?

Разбира се, че ДА! В Република България гражданите имат право на пряко участие в държавния живот.  Законите на страната се приемат от Народното събрание, като преди това се обсъждат от него. Вие сте гражданин и можете да вземете участие в този процес. Това ви право е уредено в основния закон на страната – Конституцията .

Как можете да присъствате на заседание на парламентарна комисия ?

Когато заседанията на постоянните комисии в НС са публични, имате право да присъствате на тях.Обявяването на дневния ред, часа и мястото на заседанията  става най-малко 2 дни предварително. На този сайт можете да намерите информация относно комисиите, минали и бъдещи заседания, както и други подробности, които ви интересуват.

А каква е процедурата за посещение на НС?

За да ви допуснат в сградата на Народното събрание, е необходимо да носите документ за самоличност – лична карта или паспорт. Преди влизане се осъществява рутинна проверка чрез скенер и е добре да сте подготвени предварително. Ако носите потенциално опасни предмети (ножчета, бомбички, пиратки, лесно запалими вещества), няма да бъдете допуснат в сградата на институцията.

Повече подробности относно възможностите за участие на гражданите в законодателния процес ще намерите тук.

Вашият коментар