Държавен вестник, брой 57 от 10.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 57 от 10.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 57 от 10.07.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование
РЕШЕНИЕ за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана

Президент на републиката

УКАЗ № 178 за освобождаване на Бойко Василев Коцев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация
УКАЗ № 179 за назначаване на Атанас Василев Кръстин за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация със седалище в гр. Москва

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 04.07.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 05.07.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 05.07.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 05.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8966 от 02.07.2018 г. по административно дело № 3851 от 2018 г.
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания72

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив