За първи път в АПК беше предвидена отговорност на администрацията за вреди от нарушаване на правото на ЕС

правна комисия

Чиновниците, които бездействат или не изпълняват задълженията си в срок, да не остават безнаказани, както досега, а да понасят отговорност – това предвиждат приетите днес на второ четене от правната комисия в парламента изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

И в момента  чл. 302 от АПК предвижда глоба от 50 лв. до 1000 лв. за длъжностно лице, което наруши или не изпълни в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ, в резултат на което срокът за произнасяне по направеното искане е бил пропуснат. Досега обаче такава глоба няма наложена, констатира на днешното заседание на правната комисия председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. Причината за това, според председателя на комисията Данаил Кирилов, е  че  не е уреден редът за налагане на административнонаказателната отговорност – нито кой следва да установи нарушението, нито кой да издаде наказателното постановление.

Заради тази празнота в АПК на практика остават мъртви разпоредбите, които предвиждат различни глоби за администрацията. „Административните органи масово не се произнасят в срок, а това е посегателство върху правата на гражданите. В момента обаче голяма част от нормите нямат санкции. А норми без санкции са пожелания“, заяви проф. Иван Тодоров.

Затова правната комисия за първи път уреди в АПК кой ще установява бездействието на чиновниците и ще ги наказва за него. По предложение на Данаил Кирилов беше предвидено, че актовете за установяване на нарушенията по чл. 302, 303 и 305 от АПК ще се съставят от инспекторите на съответния инспекторат по Закона за администрацията. „Наказателните постановления ще се издават от органа или от овластени от него длъжностни лица“, прие още комисията. И предвиди, че там където няма инспекторат, органът ще установява нарушенията.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар