Спешни промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия гласува по спешност промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, за да не се стигне до съкращаване на съдебни служители поради последните изменения в Закона за съдебната власт.

С тях беше въведена нова разпоредба, отнасяща се до изискванията за назначаване на съдебни служители.Става дума за чл. 340а, ал. 3 от закона, в който се казва, че на ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование.

Това на практика означава, че много служители от общата администрация, които в момента се водят на експертни длъжности – например касиер, счетоводител, личен състав и др., трябва да бъдат освободени, ако нямат висше образование. А до момента такова изискване е нямало.

Освен това завеждащ служба и секретар на колегия в момента се водят ръководни позиции, а изискването е било заемащите ги да имат средно образование. Сега с промените двете длъжности вече няма да са ръководни.

Другата промяна е свързана с експертните длъжности. Такива остават само експертите връзки с обществеността и системните администратори. Всички други се изваждат от този т.нар. експертни длъжности и стават специалисти.

След приемането днес по спешност на тези промени от ВСС успокоиха, че няма да се стигне до уволнения.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар