Съдии от СГС канят депутати и членове на ВСС на среща по повод промените в ГПК

84 съдии от Софийския градски съд канят на среща членовете на правната комисия на Народното събрание, Висшия съдебен съвет и представители на Министерството на правосъдието, за да изразят безрезервната си подкрепа за предлаганите изменения в ГПК, с които се променя подсъдността на застрахователните дела. Тази информация бе изнесена на последното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на което бе обсъдено писмо на съдия Любомир Василев, с което той сигнализира за сериозния проблем с натовареността в Софийския градски съд.

Съдиите от СГС предлагат срещата да е  между 11 и 15 юни, съобразявайки се с ангажиментите на всички поканени.

В писмото си те изразяват категоричната си подкрепа за законопроекта за изменения на ГПК, внесен от депутати от БСП и се надяват в най-кратки срокове промените да бъдат приети. Това ще подобри достъпа на гражданите до правосъдие и ефективността на съдебната система и ще окаже изключително благоприятно влияние върху държавната политика за развитие на отделните райони в страната, твърдят съдиите.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар