Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 48 от 08.06.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 136 за назначаване на полковник Радостин Илиев Илиев на длъжността директор на Щаба на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 15 юни 2018 г.
УКАЗ № 137 за награждаване на Адела Тодорова Пеева с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 138 за награждаване на доц. Калина Кирилова Богоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 139 за награждаване на Стефка Евстатиева Ковачева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 140 за награждаване на проф. Милко Хинев Коларов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 141 за награждаване на Иван Георгиев Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 142 за награждаване на Величка Велянова Пейкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 143 за награждаване на Христо Стефанов Мутафчиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 144 за награждаване на д-р Иван Александров Ангелов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 145 за награждаване на Петър Велчев Велчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 10 от 29.05.2018 г. по конституционно дело № 4 от 2017 г.
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 01.06.2018 г. за приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба
НАРЕДБА за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
РЕШЕНИЕ № 326 от 21.05.2018 г. за изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствените продукти за клинично изпитване и на активни вещества
НАРЕДБА № 15 от 17.04.2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
НАРЕДБА № Н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив